Spørretimespørsmål fra Marit Wikholm (A) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 08.02.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Marit Wikholm (A)

Spørsmål

Marit Wikholm (A): "Det kan virke som om rengjøringspersonale har dårligere arbeidsvern enn andre grupper. Siste eksempel er rengjøringspersonalet hos Siemens på Linderud som nå blir tilbudt å fortsette samme jobb, men på andre ansettel- sesvilkår.

Er dette en arbeidstakergruppe som ikke er godt nok ivaretatt gjennom arbeidsmiljøloven?"


Les hele debatten