Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren


Fremsatt av: John S. Tveit ()
Besvart: 08.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Vil statsråden medvirke til at narkotikakollektivet "Duedalen" på Fogn i Rogaland får statlig driftstilskudd fra inneværende år, slik det er søkt om fra Rogaland fylkeskommune, og som det administrativt fra Sosial- departementet er gitt fylkeskommunen melding om?" (Tatt opp av representanten John S. Tveit)


Les hele debatten