Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Asbjørn Andersen (A)

Spørsmål

Asbjørn Andersen (A): "Norsk industri har utviklet et kodesystem for betal-TV, som ifølge Statens Teleforvaltning, lokal-TV-konsesjonærer, kabel-TV-selskaper og for- brukerorganisasjoner best tilfredsstiller Stortingets og Regjeringens forutsetninger, jf Ot.prp. nr. 47 for 1986-87 og Ot.prp. nr. 53 for 1987-88.

Hva kan samferdselsministeren gjøre for å unngå at langt dårligere kodesystemer overtar betal-TV-markedet, på bekostning av norske produkter og forbrukerinteresser?"