Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Forsert prosjektering av den planlagte flyplass på Hurum med tilfør- selsveier, vil muliggjøre tidligere igangsettelse av anleggsarbeid enn nå antatt.

Vil samferdselsministeren bidra til dette som et ledd i å redusere arbeidsledigheten?"


Les hele debatten