Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til samferdselsministeren


Besvart: 08.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Ifølge oppslag i Trønder-Avisa vil truleg transporten av opp mot 40 000 kubikkmeter tømmer bli overført fra jernbane til bil på strekninga Formofoss til Skogn. Dette vil virke svært uheldig både for trafikksikker- heten og miljøet.

Hvordan stiller samferdselsministeren seg til denne utviklinga, og hvilke tiltak kan eventuelt iverksettes for å forhindre den?"


Les hele debatten