Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 15.02.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge forskrifter fra departementet omfattes ikke utenlandsstudenter av ordningen med hovedfagsstipend.

Mener statsråden at dette samsvarer med Stortingets syn om at ordningen skal omfatte alle med normert utdanningstid på minimum 5 1/2 år?"


Les hele debatten