Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 15.02.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Studentsamskipnaden i Oslo står i fare for å måtte skjære ned et stort antall plasser ved sine barnehager. Dette skyldes redusert kommunalt driftstilskudd fra flere bydeler.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre barnehagetilbudet til studentene, slik Stortinget har forutsatt?" (Tas opp av Kristin Halvorsen).


Les hele debatten