Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren


Besvart: 15.02.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Viktige næringspolitiske spørsmål, som vurdering av oppdrag i forbindelse med petroleumsvirksomheten, administreres i Olje- og energi- departementet.

Vil Regjeringen overveie å flytte dette saksområdet til Næringsdeparte- mentet?"


Les hele debatten