Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til forsvarsministeren


Besvart: 15.02.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "Sjefen for våre Unifil-styrker har offentlig fremsatt beskyldninger mot Israel om nazi-metoder i Sør-Libanon.

Er denne uttalelse i samsvar med Regjeringens syn, og hvis ikke; vil forsvarsministeren sørge for at vedkommende oberst blir frabeordret sin stilling som sjef for Unifil?"


Les hele debatten