Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Besvart: 15.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Det er nå søkt om å få prøve ut en abortpille ved Ullevål sykehus.

Hva mener Regjeringen om bruk av abortpille og vil det bli lagt opp til en politisk behandling av spørsmålet, før det blir tatt standpunkt til søknaden?"


Les hele debatten