Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 22.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Området rundt Østensjøvannet i Oslo er unikt i nasjonal sammenheng når det gjelder fugle- og planteliv. Dette trues nå av nedbygging.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til at dette rike våtmarksområdet blir varig vernet etter Naturvernloven?"


Les hele debatten