Spørretimespørsmål fra John S. Tveit (KrF) til miljøvernministeren


Besvart: 22.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

John S. Tveit (KrF)

Spørsmål

John S. Tveit (KrF): "Mange kommuner strever fortsatt med å finne fram til best egnet måte til å håndtere kommunalt avfall.

Hva gjør Miljøverndepartementet for å fremme forskning på dette området med tanke på å kunne gi råd til kommunene?"


Les hele debatten