Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til handelsministeren


Besvart: 22.02.1989 av handelsminister Jan Balstad

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Kva for særlege grunner har Utenriksdepartementet lagt vekt på då det vart dispensert frå sjøvartslova om kravet til norsk statsborgerskap, og konsesjon til bomtråling vart gjeve til nederlandsk statsborger i konkurranse med fleire norske søkjarar?"


Les hele debatten