Muntlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

Om statsråden kan avklare om eksamen skal bestå i skolen, slik det er stadfestet i regjeringsplattformen

Datert: 06.04.2022
Besvart: 06.04.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Margret Hagerup (H)

Spørsmål

Margret Hagerup (H): Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet i den norske skolen, og det gir elevene mulighet til å vise hva de har lært i løpet av skoleåret uten at tidligere resultat påvirker karakteren. Eksamen gir elevene viktig kvalitetssikring ved at de får en ekstern vurdering av sin fagkompetanse. De sentralt gitte eksamenene har identiske oppavesett for alle som kommer opp i faget, og de gir elevene et mer likeverdig vitnemål. De rettes også anonymt, og eksmensresultatene bidrar til at lærere og skolen kan kontrollere og utvikle sitt eget arbeid med vurderinger.

Høyre mener det er viktig at tilliten til vitnemålene og eksamen opprettholdes, og pandemien har aktualisert utfordringen med at karaktersettingen er ulik på eksamen og ved standpunktkarakter. Da NTB meldte om at Utdanningsdirektoratet vurderte om eksamen skulle skrotes for godt, ble både vi og en rekke andre aktører i sektoren bekymret. Nå trenger vi en avklaring om regjeringen faktisk har bedt Utdanningsdirektoratet om å vurdere å skrote eksamen, og om dette er noe regjeringen ønsker seg på sikt, for i Hurdalsplattformen skriver regjering – i motsetning – at det fremdeles skal være eksamen i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

Spørsmålet er dermed: Kan statsråden avklare om eksamen skal bestå i skolen, noe en også har stadfestet i regjeringsplattformen?


Les hele debatten