Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til miljøvernministeren


Besvart: 08.03.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Etter at daværende miljøvernminister, Gro Harlem Brundtland, i 1977 fratok grunneierne ansvaret for skjøtselen av sanddyne-områdene på Jæren, er disse flere steder halvert i antall og omfang.

Hva vil statsministeren gjøre for å bøte på de skader som sviktende offentlig forvaltning har påført området?"


Les hele debatten