Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til næringsministeren


Besvart: 08.03.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Kan statsråden medvirke til at det nye tekokompetansesentret snarest kan etableres i Bergen, slik Stortinget har forutsatt?"


Les hele debatten