Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren


Besvart: 08.03.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Under brukskollisjonar mellom norske og russiske trålarar i Barents- havet har ein fått opp lin frå tråla som klårt provar at russarane fiskar med for liten maskevidde.

Kva kan departementet gjera for å innskjerpa at våre avtalepartnarar fylgjer maskeviddebestemmelsene?"


Les hele debatten