Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til fiskeriministeren


Besvart: 08.03.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "Rapporteringslova som er sett i verk overfor fabrikkskipflåten verkar komplisert, arbeidskrevjande og byråkratisk. Den er tydelegvis også langt meir vidtgåande enn for andre fiskerinasjonar vi til vanleg saman- liknar oss med.

Vil departementet ta lova opp til revisjon med tanke på forenkling?"


Les hele debatten