Spørretimespørsmål fra Knut Aarvelta (A) til justisministeren


Besvart: 08.03.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Knut Aarvelta (A)

Spørsmål

Knut Aarvelta (A): "Fra 1. januar 1990 vil de lokale utrykningsstyrker i sivilforsvaret bli redusert. Dette vil også gjelde Drammen sivilforsvarkrets.

Vil nedbyggingen av denne sivilforsvarskretsen bli omvurdert i lys av flyplassutbyggingen på Hurum?"


Les hele debatten