Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren


Besvart: 15.03.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "I departementets arbeid for å kartlegge ulike ilandføringsalternativer for gass fra Haltenbanken, er det fra berørte fylkeskommuner kommet ønske om større innsyn i utredningsarbeidet.

Vil departementet imøtekomme et slikt ønske?"


Les hele debatten