Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 15.03.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I dag er det flere enn noen gang tidligere som er arbeidsledige, og dermed helt avhengige av arbeidsledigehtstrygden. Den tilsvarer ca. 60% av lønna. For barn under 18 år får den arbeidsledige kr. 6,- pr. barn pr. dag 6 dager i uka.

Vil kommunalministeren ta initiativ for å heve dette beløpet eller sørge for en generell øking av ledighetstrygden?"


Les hele debatten