Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til samferdselsministeren


Besvart: 15.03.1989 av samferdselsminister William Engseth

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "En er kjent med at aviser med stort opplagstall har inngått avtaler med postverket og oppnådd betydelig reduksjon i portotakster. Mindre aviser har ikke fått slik reduksjon, og de sliter med store portoutgifter.

Kan statsråden forsvare en slik forskjellsbehandling?"


Les hele debatten