Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til samferdselsministeren


Besvart: 15.03.1989 av samferdselsminister William Engseth

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "I eit svar i spørjetimen 16. mars 1988 sa samferdselsministeren at omlegging av veg ved Kleppestø på Rv 562 skal komme igang i år. Lokal- befolkninga fryktar no at dette prosjektet og den trafikksikringa som ligg i det, ikke vil bli gjennomført.

Vil statsråden syte for at saka blir handsama i tråd med det som blei sagt for eit år sidan?"


Les hele debatten