Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 15.03.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Frå fiskeoppdrettare har det kome fram ønskje om utdanning i administrasjon og rekneskap i form av korte og intensive kurs.

Kan statsråden medverke til at slike kurs kan kome i gong til dømes etter lov om vaksenopplæring eller ved hjelp av fjernundervisning?"


Les hele debatten