Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 29.03.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Miljøpakka for Grenland, presentert som storstilt miljøsatsing, har skapt store forventningar og kommunane har under vanskelege økonomiske vilkår strekt seg langt for å oppfylle sin del. Mange meiner at mål- settingane ikkje kan oppfyllast uten at departementet aukar sitt bidrag vesentleg i åra framover.

Er miljøvernministeren innstilt på dette?"


Les hele debatten