Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til næringsministeren


Besvart: 29.03.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Vil statsråden sørge for at Riksrevisjonens granskingsrapport av Industrifondet snarest forelegges Stortinget til behandling?"


Les hele debatten