Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren


Fremsatt av: Kjellbjørg Lunde ()
Besvart: 29.03.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "En sovjetisk viseadmiral har fortalt til norske pressefolk at det norske etterretningsskipet "Marjata" i fjor krenket sovjetisk farvann.

Var dette en enkeltstående hendelse eller skjer det av og til, og vil forsvarsministeren bidra til en avtalt, gjensidig regelmessighet om slik etterretning som et bidrag til tillitsskapende sjømilitære tiltak?" (Tatt opp av representanten Kjellbjørg Lunde)


Les hele debatten