Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til samferdselsministeren


Besvart: 29.03.1989 av samferdselsminister William Engseth

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Transporttjenesten for funksjonshemmede er nå overført fra kommunen til fylkeskommunene. Omorganiseringen skulle skje fra 1. januar 1988. I noen fylker, blant annet i Troms, har svært lite skjedd. Fylket skyver ansvaret foran seg. Den skadelidende part blir de funksjonshemmede.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å få fortgang i dette arbeidet?"


Les hele debatten