Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 29.03.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Sivilombudsmann Audvar Os har rettet kritikk mot departementet fordi skolen "Gå ut Senteret" i Hurdal ikke har fått statsstøtte i samsvar med privatskoleloven.

Vil denne kritikken føre til en endret praksis, og vil statsråden for framtiden sørge for at budsjettforslaget blir utarbeidet slik at Stortinget på en bedre og mer selvstendig måte kan vurdere om privatskoleloven blir fulgt?"


Les hele debatten