Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 29.03.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Leirskoleundervisning får stadig større betydning innenfor fore- byggende miljøvern, og det er stort behov for nordisk samarbeid. Norske vertskommuner har hittil ikke fått refundert lærerlønn for undervisning av klasser fra nordiske naboland.

Vil statsråden lempe på reglene, slik at leirskolene kan bruke lønns- midler til nordisk klasse-utveksling?"


Les hele debatten