Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 05.04.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Ifølge oppslag i Vårt Land 31. mars 1989 får en enke som blir arbeids- ledig, samordnet sin arbeidsledighetstrygd med en allerede samordnet og redusert enkepensjon.

Vil statsråden snarest gjøre noe for å rette opp denne urimeligheten i regelverket?"


Les hele debatten