Spørretimespørsmål fra Oddvar J. Majala (A) til fiskeriministeren


Besvart: 12.04.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Oddvar J. Majala (A)

Spørsmål

Oddvar J. Majala (A): "Statens Fiskarbank i Tromsø har hittil i år ikke realitetsbehandlet søknader for fartøy fra Finnmark i påvente av de nye reglene for investeringstilskott for Finnmark.

Vil statsråden medvirke til snarlig ferdigstillelse av regelverket, slik at Finnmarks-fiskerne får behandlet sine finansieringssøknader i Statens Fiskarbank?"


Les hele debatten