Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til finansministeren


Besvart: 12.04.1989 av finansminister Gunnar Berge

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Ein gartnar i Vinje i Telemark har bygd eit lite kraftverk på garden sin for å få straum til oppvarming av eige drivhus. Toll- og avgifts- myndighetene reagerar med krav om etterbetaling av el-avgift som vil rive beina under verksemda.

Meiner finansministeren at dette er ein god måte å stimulere tiltaks- lyst på i eit utkantstrok?"


Les hele debatten