Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 12.04.1989 av samferdselsminister William Engseth

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Eg viser til at ein diskuterer bruk av bompengefinansiering til E-6 ved Svinesund i Østfold. På strekninga Skjeberg - Svinesund er det fleire forslag til trasevalg.

Vil statsråden sørgja for at ein ikkje bind på trasevalget før Stortinget eventuelt får spørsmålet om bompengefinansiering til handsaming?"


Les hele debatten