Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 12.04.1989 av handelsminister Jan Balstad

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Oljekatastrofen med "Exxon Valdez" i Alaska viser at alle forsiktig- hetsregler må tas ved føring av skip i kystnære farvann. Statens senter for skipsmanøvrering i Trondheim er vedtatt nedlagt fra 1. august 1989, og det fører til at blant annet loser ikke kan få den nødvendige trening i føring av store skip.

Vil statsråden gå inn for at senteret fortsetter i statlig regi, eventuelt under Sjøfartsdirektoratet?"


Les hele debatten