Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til utenriksministeren


Besvart: 19.04.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Warszawapakta har no offisielt foreslått eigne forhandlingar om dei kortrekkande atomvåpna i Europa. Ifylgje Aftenposten 13. april 1989 har Belgias statsminister støtta dette og krevd at forhandlingar må komme i gang "så raskt som mulig".

Har Norge nokon avgjerande innvendingar mot dette eller vil vi støtte at slike forhandlingar straks kjem i gang?"


Les hele debatten