Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til justisministeren


Besvart: 19.04.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Et utvalg nedsatt av Justisdepartementet fremla i januar 1985 en innstilling som konkluderte med at politi- og lensmannsetaten burde økes vesentlig med hensyn til antall stillinger. Det er igangsatt prøveprosjekter i Skien, Rana og Rogaland med den tilrådde bemanning.

Er justisministerens erfaring med ordningen slik at resten av landet kan få tilsvarende bemanningsøkning?"


Les hele debatten