Spørretimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til sosialministeren


Besvart: 19.04.1989 av sosialminister Tove Strand

Jan Helge Jansen (H)

Spørsmål

Jan Helge Jansen (H): "Undersøkelser i Grenland foretatt av SIFF viser alvorlige psykiske lidelser blandt langtidsledige.

Hvilke forebyggende tiltak vil sosialministeren hjelpe den store gruppe av arbeidsledige i vårt land med?"


Les hele debatten