Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren


Besvart: 19.04.1989 av samferdselsminister William Engseth

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Samnanger og Meland kommuner grenser til Bergen. Store deler av de sysselsatte er dagpendlere til Bergen, som også ellers i mange sammenhenger fungerer som et naturlig sevicesenter for de to kommuner. Likevel har verken Samnanger eller Meland i motsetning til en rekke andre nabokommuner til Bergen nabotelefontakst med Bergen.

Synes statsråden at dette er rimelig?"


Les hele debatten