Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til sosialministeren


Besvart: 26.04.1989 av sosialminister Tove Strand

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Formannen i Norsk Pasientforening Gro Hillestad Thune foreslår en engangserstatning til alle krigspensjonister som ikke har fått erstatning.

Vil statsministeren sørge for at forslag om slik engangserstatning for krigspensjonister og tiltak for bedrede forhold for kringsinvalider og krigspensjonister blir fremlagt for Stortinget?"


Les hele debatten