Spørretimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 26.04.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Jan Helge Jansen (H)

Spørsmål

Jan Helge Jansen (H): "I forbindelse med Vinterolympiaden på Lillehammer 1994 har Staten tatt kontakt med Norges Idrettsforbund for å vurdere mulighetene for at det eventuelt kan forskutteres tippemidler over en fireårs-periode fra 1989 til og med 1992.

Finner statsråden det forsvarlig å legge alt arbeide for nye idretts- anlegg "brakk" i denne perioden?"


Les hele debatten