Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 26.04.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Årets tildeling av tippemidler viser at Nordland fylke har fått 14,5 mill. kroner (- 52%) mindre enn ved siste års tildeling på tross av økt søknadsmasse og behov.

Hvordan vil statsråden rette opp denne skjevheten?"


Les hele debatten