Spørretimespørsmål fra Wenche Frogn Sellæg (H) til justisministeren


Besvart: 26.04.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Wenche Frogn Sellæg (H)

Spørsmål

Wenche Frogn Sellæg (H): "Granskingsrapporten vedrørende Ila-tragedien har avdekket alvorlig svikt i gjennomføringen av Ila-prosjektet, blant annet ved at hensynet til sikkerheten synes å være neglisjert.

Vil justisministeren sørge for å få en full belysning av ansvars- forholdene i denne saken, slik at man sikrer seg mot gjentagelser?"


Les hele debatten