Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til sosialministeren


Fremsatt av: Brit Hoel ()
Besvart: 26.04.1989 av sosialminister Tove Strand

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Hvilke muligheter ser sosialministeren for å forhindre at Enga bo- og arbeidskollektiv blir stengt?" (Tatt opp av repr. Brit Jørgensen)


Les hele debatten