Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til samferdselsministeren


Besvart: 26.04.1989 av samferdselsminister William Engseth

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Ut over de vedtatte reduksjoner i rutetilbudet mellom Sarpsborg og Mysen på Østfoldbanens østre linje, har NSB satt inn et gammelt togsett med nesten 20 minutter lenger reisetid på strekningen Sarpsborg - Skøyen.

Hva er hensikten med dette, og hvilken virkning har endringene hatt på persontrafikken på østre linje?"


Les hele debatten