Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 26.04.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "APO-skolene på Romerike trues av nedleggelse på grunn av manglende bevilgninger, i likhet med en rekke 10. klasser andre steder i landet.

Når vil statsråden sørge for at kommunene får tilskudd til å opprett- holde disse 10. klassene, f.eks. som et ledd i opplæringstiltakene for ungdom?"


Les hele debatten