Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Besvart: 03.05.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Den sjømilitære opprustning i nordområdene skjer trass i avspennings- tendensene mellom øst og vest og forhandlingene om landmilitær nedrustning. Varsling av sjømilitære øvelser og utveksling av observatører ved slike øvelser kan virke tillitsskapende.

Hvilke initiativ har Norge tatt eller vil Norge ta innen NATO for å skape forståelse for dette?"


Les hele debatten