Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til fiskeriministeren


Fremsatt av: Tora Aasland ()
Besvart: 03.05.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Hvilke tiltak vil Regjeringen sette i verk for å hindre at situasjonen for kystfiskerne blir ytterligere forverret på grunn av fiskestoppen?" (Tatt opp av repr. Tora Aasland Houg)


Les hele debatten