Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til finansministeren


Besvart: 03.05.1989 av finansminister Gunnar Berge

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Etter Sivilombudsmannens uttalelse i fjor, har Kredittilsynet lagt om sin praksis. De gir nå ingen opplysninger i saker om enkeltpersoners over- tredelse av straffebud. Det er viktig med stor grad av offentlighet omkring Kredittilsynets arbeid.

Hvor raskt vil forslaget til lovendringer med sikte på å gjøre reglene for Kredittilsynets taushetsplikt klarere, bli lagt fram?"


Les hele debatten