Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til sosialministeren


Besvart: 03.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "En undersøkelse viser at pasienter ved norske psykiatriske sykehus får alt for mye nervemedisiner. Enkelte pasienter får så mange ulike medisiner at det er fare for ukjente bivirkninger.

Hva vil sosialministeren gjøre for å rette på forholdene slik at kost- bar og unødig medisinbruk kan unngås?"


Les hele debatten